Servet Topaloglu

 Perakendede İnovasyon

 Bir fıkrayı ilk defa anlattığınızda herkes güler. İkinci kez anlattığınızda gruptaki ilk heyecanın düştüğünü görürsünüz. Üçüncü kez anlattığınızda ise

artık sıkıcı olmaya başlamışsınızdır. Perakende sektöründe innovasyonda işte böyle bir şeydir. İhtiyaçlara çözüm üretemezsiniz ve üretkenliğinizin sürekliliğini sağlayamazsanız bir süre sonra müşterileriniz sizden sıkılırlar...Orjinal başlangıç konseptiniz atraktif, konseptin temelini atan ve kurgulayan yönetim kadrolarınız mükemmel olsa dahi... 

 

Başarı için iki unsur çok önemlidir; vizyon sahibi olmak ve adanmışlık! Bir büyük vizyon gerçekleştirmek için öncelikle ona sahip olmak gerekir. Sahip olunan vizyonu gerçekleştirmek için ise adanmışlık gerekir. Muhteşem bir adanmışlık yoksa, muhteşem bir icraat ve başarı da yoktur.

04.01.2020

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ilk dersi gören herkesin malumudur; bir ülkenin refaha ulaşmasını belirleyen üç temel unsur vardır:

1)Ülke COĞRAFYASI (ülkenin dünya haritasındaki yeri, yer altı ve yer üstü kaynakları)

2)Ülke İNSANININ DEĞERİ (nicelik ve nitelik)

3)Ülkedeki SERMAYE BİRİKİMİ

Hangi ülke bu 3 unsuru en iyi şekilde değerlendirirse, o ülkenin refah düzeyi göreceli olarak daha yüksek olur. 

Yüz yıllardan beri değişmeyen nadir formüllerden biridir!

Bu yazımda Türkiye açısından bu üç temel unsuru değerlendireceğim. Özellikle de İNSAN faktörünü öne çıkarmak istiyorum!.. Ancak, bütünlüğü kaybetmemek adına, ''COĞRAFYA'' ve ''SERMAYE BİRİKİMİ'' faktörlerine de mutlaka değinerek!...

Türkiye'nin bu 3 konudaki zayıf halkaları hangileridir?  Bunları sağlamlaştırmak için çözüm önerileri neler olabilir? 

İLK TEMEL UNSUR (COĞRAFYA): Ülkemiz yüz yıllardan beri coğrafya açısından mükemmel konumunu korumuştur. 3 kıtanın kesişme noktasındadır. 4 sa...

Önceki >

Please reload

Önceki Yazılar

Please reload

 

Bize sık sık "perakende şirketleri, çevikliklerini kaybetmeden nasıl sağlıklı biçimde büyüyebilirler ve kârlılıklarını artırabilirler" diye sorulur ve bugüne kadar icra ettiğimiz projelerde özellikle nerelere odaklandığımız merak edilir.

Yanıt oldukça basittir:

 

Perankendede Diriliği Kaybetmeden İrileşmek

Servet Topaloglu & Partners

© 2017 Servettopaloglu.com | Servet Topaloğlu

  • LinkedIn Clean Grey