• Servet Topaloglu

''RAFİNE İNSAN'' KİMDİR?

En son güncellendiği tarih: 16 May 2020


Rafine insan, günümüzde ''elit'', ''seçkin'', ''burjuva'', ''zengin'', ''aydın'', ''entelektüel'', ''duayen'', ''münevver'', ''akil insan'', vb diye anılan gruplardan farklıdır... Onların hayli önündedir.

1)Mesleki olarak belirgin ve kalıcı bir başarısı vardır. Aktif olduğu mesleki hayatında, akıl ile bilimselliği öne çıkararak ve ciddi emek vererek en az bir kere ''aslan vurmuştur''. Diğer değişle, kendisine bir önceki nesilden devir olan mesleki başarılar varsa, o başarıların üzerine yenilerini koyarak artırarak sürdürmüştür. Eğer alt ve orta kesim bir aileden geliyorsa, çevresinin takdirini kazanan net başarılar elde etmiştir.

2)Kimseye muhtaç olmadan hayatını ikame ettirebilmek ve kendine belirlemiş olduğu yaşam standardını korumak için gereken finansal özgürlüğünü sağlamıştır. Finansal durumunu iyileştirmek için yanlışta mutabakat yapmaya ihtiyacı yoktur.

3)Genel kültür seviyesi hayli yüksek, kendi belirlediği spesifik kültürel ilgi alanlarındaki bilgisi ise hayli derindir.

4)İcraat insanıdır. Toplumun içindedir. Hatta dokunulma mesafesindedir. Toplumdan aldığından çok daha fazlasını topluma geri verme motivasyonu ile çalışır. ''Her toplum layık olduğu idare şekliyle yönetilir'' deyimini benimsemez, toplum için daha iyiyi arar. ''Kar realizasyonu'' yaparak köşesine çekilmez, tüm varlığıyla üretime devam eder. Eğer birikimleri, kendisinin ihtiyaçlarını karşılama boyutlarının üzerinde ise, bu birikimlerini, içinde yaşadığı toplumun sürdürülebilir refahı için, kendisinin bağımsızlığını bozmamak ve yaşam standartlarını düşürmemek kaydıyla, kamuya mal etmekten imtina etmez. Bu durumu bir PR gösterisine asla çevirmez. Hiyerarşi eksenli sadakat düzeninde kendisini rahatsız hisseder, liyakat esaslı organizasyonlarda ise kendini bulur. Şeffaftır. Kimseyi kıskanmaz, olsa olsa gıpta eder. Başarılı insanları aşağıya çekmek için değil, kendi alanında daha da başarılı olmak için çalışır. Lüks olan unsurlara mesafeli yanaşır. İhtiyacı olmayan şeylerden uzak durur. İnançlara saygılıdır.

5)Kendisine has bir stili ve duruşu vardır. Bunu hissettirir. Ondan belki biraz çekinirsiniz, ama dost olmak istersiniz, zira güven verir.

Görüldüğü gibi, ''rafine insan'' hayli farklıdır:

Rafine insanın çok zengin değil, ama finansal anlamda özgür...

Rafine insan, her şeyin en pahalısını ve en moda olanını kullanmak iddiasında değil, ama en iyiyi sürekli arıyor ve çoğu zaman buluyor...

Rafine insan, her şeyi bildiği iddiasında değil. Bilgi küstahlığı yapmıyor! Ancak hem genel bilgi derecesi çok yüksek hem de ilgi duyduğu ve uzmanı olduğu konularda çok derin bilgisi var. Referans noktası bilim ve akıl. İnançlara saygılı.

Rafine insan, toplumdan aldığından çok daha fazlasını içinde yaşadığı topluma geri verme motivasyonunda. Zira ülkesinin kıymetinin farkında ve bu değerleri koruyarak, daha da zenginleştirmek istiyor. Başka bir ülkede, insanın kendi ülkesindeki gibi gururlu ve mutlu yaşayamayacağının farkında.

Bir şekilde güç kazanıp, aslında ihtiyacı olmadığı arzularını para ve mevki ile gerçekleştiren, bunu görgüsüzce yapan ve toplumun geniş kesimlerinin sıkıntılarını görmezden gelen kesimlere çok tepkili. Benzeri tepkiyi, daha münevver/medeni/aydın, ancak yüksek maddi varlığı ile köşesine çekilip, tembellik yapan gruplara da gösteriyor.

Rafine insan, toplum içinden biri... Herkese dokunulma mesafesinde ve çok çalışkan... Belki biraz soğuk, ancak çok samimi... Kişisel bakımına önem veriyor ve özgün bir tipi var...

Rafine insan olmanın okulu yok... O zaman nasıl rafine insan olunur?

Süreç, doğduğunuz aile içinde anne ve babanız ile başlıyor.

Kişiliğin oluşmasında yakın arkadaş, semt ve okul çevresi hayli etkili.

İş çevresindeki, özellikle mentor (yönlendirici) konumundaki kişilerin kalitesi ile sürekli dönmekte olan iş ve sosyal çevre çarkının üretken şekilde tasarlanmış olması rafine insan olmada çok belirleyici (bilim, akıl ve etik değerler). Zira bu çarkın içinde geçecek zaman 30-40 yıl sürebiliyor. Bu süreç zarfında yukarıdaki birinci ve ikinci maddelerdeki şartların büyük ölçüde gerçekleşmesi sağlanıyor/sağlanmalıdır. Diğer değişle bu süreç, rafine insan olmak için gerekli, ama yeterli olmayan iki önemli unsuru beraberinde getirecektir; mesleki başarı ve finansal özgürlük.

Daha sonra kişinin karakterinin ''oturması'' ve ''mükemmeli'' araması süreci başlıyor. Diğer değişle, rafine insan olabilmek için;


a)yaşama ''ilave edilmesi'' gereken, ancak hayat gailesinden geri planda kalmış önemli unsurlar öncelik kazanıyor (örneğin, tarihi ve içinde yaşanan toplumu yüzeysel söyleşilerden ve kitaplardan ziyade, gerçek belgelerden anlamak, maçları locadan değil, arada sırada açık tribünden ve kitlelerle birlikte yalnız izlemek, kitleleri ilgilendiren, ancak ters giden işlerde veya bariz haksızlık durumlarında net pozisyon almak ve icraata geçmek, vs),

b)daha sonra rafine hayat için gereksiz unsurların yaşamdan ''çıkarılması'' başlıyor (lüks arabalar, gereksiz gayrı menkuller, yurt dışında tutulan varlıklar, güç ve nüfus sahibi rafine olmayan insanlarla mutlaka veya menfaat için birlikte olma zorunluluğu, vs)...

c)toplumu rahatsız etmeden, doğru bildiğini yapabilme ve arzu edilen şekilde kişisel davranış ve giyinebilmek özgürlüğü...

Yaşadığın toplumdan aldığından çok daha fazlasını topluma vererek, gerçek bir vatansever olarak... Vatandaşlarının, arkadaşlarının, iş ortaklarının, komşularının ve ailenin üzerine basmadan, onları kandırmadan, onlara büyük ölçüde iyi bir örnek olarak...

Şüphesiz, bu süreç günün birinde çok gururlu ve topluma borçsuz bir şekilde sonlanacaktır, tam rafine olamadan, ama toplumdan alacaklı olarak...

Çocuklarımız ve bir sonraki Türk nesli için...


1,182 görüntüleme0 yorum
Servet Topaloglu

 Perakendede İnovasyon

 Bir fıkrayı ilk defa anlattığınızda herkes güler. İkinci kez anlattığınızda gruptaki ilk heyecanın düştüğünü görürsünüz. Üçüncü kez anlattığınızda ise

artık sıkıcı olmaya başlamışsınızdır. Perakende sektöründe innovasyonda işte böyle bir şeydir. İhtiyaçlara çözüm üretemezsiniz ve üretkenliğinizin sürekliliğini sağlayamazsanız bir süre sonra müşterileriniz sizden sıkılırlar...Orjinal başlangıç konseptiniz atraktif, konseptin temelini atan ve kurgulayan yönetim kadrolarınız mükemmel olsa dahi... 

Servet Topaloglu

 

Bize sık sık "perakende şirketleri, çevikliklerini kaybetmeden nasıl sağlıklı biçimde büyüyebilirler ve kârlılıklarını artırabilirler" diye sorulur ve bugüne kadar icra ettiğimiz projelerde özellikle nerelere odaklandığımız merak edilir.

Yanıt oldukça basittir:

Servet Topaloglu