top of page

Servet Topaloğlu | Oksijen | 23.09.2022

‘’Bu ülke için sorumluluk almalıyız’’
(Oksijen 23.9.2022, sayfa 7)


Bugüne kadar önemli şirketlerin yönetim ve icra kurullarında yer alan iş insanı Servet
Topaloğlu’nun Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıkan kitabı Ülke Yönetimi: R=s.i2 şu sözlerle
başlıyor. “Devleti bir şekilde yönetmek mümkündür, ancak ülkeyi yönetemeyebilirsiniz.
Bunun en açık kanıtı, hayat normal akışındayken, nitelikli insanların ülkeden göç etmesi ve
ülkedeki net sermaye birikiminin azalmasıdır.” Sonrasında devletin yönetimi hakkında
‘olması gerekenler’i sıralıyor. 


R=s.i2 formülü


Kitabın kapağında yer alan R=s.i2 denklemi fizikteki birim kütle ile ışık hızının karesinin
birleştiği durumda olağanüstü enerji elde edebileceğini gösteren E=m.c2 denkleminden
esinlenilmiş. “Ülke yönetimi için dikkate alınması gereken temel stratejik faktörlerin (s),
ülkenin beşeri sermayesi, özellikle de erdemli, nitelikli ve bilinçli insanları (i) ile
ilişkilendirildiği noktada, olağanüstü bir küresel rekabet gücü ve yüksek milli servet,
dolayısıyla refah (R) ortaya çıkar,” diyor Topaloğlu.

asd-a4cH.jpg

Kitabı basılmadan önce okuyup kitabı anlamlı bulan ama bu içeriğin ülke siyasetiyle ilgili
olduğunu söyleyen ve siyasetten uzak durmasını öneren kızına verdiği yanıt da kitabın
amacını harika özetliyor: “Bu ülke biz Türklerin ana vatanıdır. Gidecek başka yerimiz yok,
ülkemiz için kendi çapımızda ürettiklerimizi ve doğru bildiklerimizi cesur ve nitelikli şekilde
paylaşarak sorumluluk almak zorundayız.”
Topaloğlu’nun kitabı okuyacaklara bir tavsiyesi var: “Ülke yönetimine mutlaka ilgi
duymalarını ve geleceklerini tüccar-yaman siyasetçilerin tek başlarına belirlemesine izin
vermemelerini tavsiye ediyorum.”
Ülke Yönetimi: R=s.i2 / Servet Topaloğlu/ Kırmızı Kedi Yayınları/ İnceleme/ 327 Sayfa

Servet Topaloglu

 Perakendede İnovasyon

 Bir fıkrayı ilk defa anlattığınızda herkes güler. İkinci kez anlattığınızda gruptaki ilk heyecanın düştüğünü görürsünüz. Üçüncü kez anlattığınızda ise

artık sıkıcı olmaya başlamışsınızdır. Perakende sektöründe innovasyonda işte böyle bir şeydir. İhtiyaçlara çözüm üretemezsiniz ve üretkenliğinizin sürekliliğini sağlayamazsanız bir süre sonra müşterileriniz sizden sıkılırlar...Orjinal başlangıç konseptiniz atraktif, konseptin temelini atan ve kurgulayan yönetim kadrolarınız mükemmel olsa dahi... 

ST

 

Bize sık sık "perakende şirketleri, çevikliklerini kaybetmeden nasıl sağlıklı biçimde büyüyebilirler ve kârlılıklarını artırabilirler" diye sorulur ve bugüne kadar icra ettiğimiz projelerde özellikle nerelere odaklandığımız merak edilir.

Yanıt oldukça basittir:

perakendede liderlik1.png
bottom of page