top of page
  • Servet Topaloğlu

ENTERNASYONELLEŞME SÜRECİNDE 10 TEMEL ÖNERİ

Güncelleme tarihi: 6 Eki 2022


1- Aynı anda birden fazla yeni ülkeye girmeyiniz. Girdiğiniz ülkede 3-5 mağaza ile sınırlı kalmayınız.

2- Yeni bir ülkeye girerken ve uzun vadeli stratejinizi hazırlarken esnek olunuz. Örneğin “yerel bir ortak almayız, alışageldiğimiz tek formatla çalışırız, yüksek kiralar nedeniyle yeni girilecek ülkenin sadece orta büyüklükteki şehirlerinde mağaza açarız” gibi katı prensiplerle faaliyet göstermeyiniz.

3- Yerel hareket ediniz. Konseptinizi o ülkenin tüketici ihtiyaçları doğrultusunda gücelleyiniz. Gittiğiniz ülkedeki müşteri taleplerindeki farklılıkları ve rakiplerin gücünü küçümseyip, diğer ülkelerde başarılı olmuş konseptlerin faaliyete yeni başlanan ülkede de aynen uygulaması konusunda ısrarcı olmayınız.

4- Eğer konseptiniz müşteri nezdinde kabul görmüşse (kavramsallaştırılmışsa), multiformat stratejisini uygulayarak, farklı formatlar üzerinden de müşterilerinizin size ulaşabilmelerini kolaylaştırınız.

5- Perakende kapasitenizi mağazalarınızın sayısını artırmadan önce geliştiriniz (konsepti içsellemiş insan kaynağı ve güçlü perakende sistemleri).

6- Müşterileriniz ile olan ilişkilerinizde, konseptinizin sağladığı fiyat, çeşitlilik gibi rasyonel avantajların yanında, bölgede güven ve sempati yaratacak araçları da kullanınız.

7- O ülkenin ya gerçekten en iyi lokal perakende yöneticileri ile çalışınız ya da “bilmediğini bilen”, ancak kurumsal bir duruşu olan ve ana şirketiniz ile kimyası uyuşan genç, yerel yöneticileri bünyenize katınız. Onları “kendisini ispat etmiş deneyimli bir koç” yardımıyla o ülkede ve iş üzerinde eğitiniz. Daha sonra da onları destekleyerek, hareket alanı veriniz, mutabakat sağladığınız konularla gerçekleşenleri kontrol edeceğinizi kendilerine hissettiriniz ve en önemlisi, onları ''iyi dinleyiniz''.

8- Eğer bir şirket alarak büyümenizi ivmelendirmek istiyorsanız, “farklı kültürleri” de satın alacağınızı ve onları iyi yönetmek durumunda kalacağınızı unutmayınız.

9- Eğer bir ülkeden değişik nedenlerle tekrar çıkacağınızı düşünüyorsanız, bu çıkışın girişten çok daha zor olacağını biliniz.

10- Ana konseptinizin başarılı olduğunu ve iyi performans gösterdiğini gördüğünüzde, aynı teknikleri uygulayarak bunun ileride de otomatik olarak bu şekilde devam edeceği yanılgısına düşmeyiniz. Perakende pazarı çok dinamiktir ve konseptler bir yandan çok hızlı taklit edilebilirken, diğer yandan da müşteri gözünde çok hızlı eskiyebilmektedirler.


95 görüntüleme0 yorum
Servet Topaloglu

 Perakendede İnovasyon

 Bir fıkrayı ilk defa anlattığınızda herkes güler. İkinci kez anlattığınızda gruptaki ilk heyecanın düştüğünü görürsünüz. Üçüncü kez anlattığınızda ise

artık sıkıcı olmaya başlamışsınızdır. Perakende sektöründe innovasyonda işte böyle bir şeydir. İhtiyaçlara çözüm üretemezsiniz ve üretkenliğinizin sürekliliğini sağlayamazsanız bir süre sonra müşterileriniz sizden sıkılırlar...Orjinal başlangıç konseptiniz atraktif, konseptin temelini atan ve kurgulayan yönetim kadrolarınız mükemmel olsa dahi... 

ST

 

Bize sık sık "perakende şirketleri, çevikliklerini kaybetmeden nasıl sağlıklı biçimde büyüyebilirler ve kârlılıklarını artırabilirler" diye sorulur ve bugüne kadar icra ettiğimiz projelerde özellikle nerelere odaklandığımız merak edilir.

Yanıt oldukça basittir:

perakendede liderlik1.png
bottom of page